پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت مسجد جامع قزوین ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌پاورپوینت مسجد امام تهران ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌پاورپوینت مسجد امام بروجرد ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌پاورپوینت مسجد امام اصفهان ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌پاورپوینت فرکتال در معماری ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌تحقیق درباره ی شیخ بهایی📌تحقیق درباره ی شیر📌تحقیق درباره ی شیشه گری 📌تحقیق درباره ی شیمی فیزیک (Physical chemistry) 📌پاورپوینت مدرسه و مسجد سپه سالار ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📌تحقیق درباره ی شيمی مولکولی📌تحقیق درباره ی شيمي عمومی📌تحقیق درباره ی صادرات غير نفتي 📌تحقیق درباره ی صبرواستقامت📌تحقیق درباره ی صدمات عسلك برگ پنبه📌تحقیق درباره ی آشنایی با هنرهای سنتی 📌تحقیق درباره ی صنعت بیمه 📌تحقیق درباره ی صنعت جهانگردي در جهان 📌تحقیق درباره ی طراحي صفحات وب
پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی, مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی: این پرسشنامه توسط عنبری و همکاران در سال 1392 تدوین شده است و دارای 18 سوال پنج درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، كم و خیلی كم، نمره دهی از 5-1 ) است نمره ی كل پرسشنامه در محدوده ی 18 تا 90 قرار داشت. كسب نمره 4/32 تا 18 بیانگر رضایت مندی خیلی كم، نمره 8/46 – 5/32 رضایت‏مندی كم، اخذ نمره 2/61- 9/46 رضایت‏مندی در حد متوسط، اخذ نمره 6/75- 3/61 رضایت مندی زیاد و اخذ نمره (90- 7/75 ) به عنوان رضایت مندی خیلی زیاد از رشته تحصیلی، در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته مربوط به رضایت از رشته تحصیلی توسط تیمی متشكل از افراد صاحب نظر در رشته های آموزش علوم پزشكی، برنامه ریزی درسی و روانپزشكی و با استفاده از تكنیك دلفی تأیید شد. پایایی این پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ی ضریب آلفای كرنباخ و به میزان 81/0 محاسبه و تأیید گردیده است.