پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت خلاصه کتاب زراعت و اصلاح نباتات🔥پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي تألیف محمدجعفر زمرديان🔥پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومورفولوژی دینامیک تالیف فرج الله محمودی🔥پاورپوینت خلاصه کتاب ژئومرفولوژی ایران تالیف جمشید جداری عیوضی🔥پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر (شهر مدرن)🔥مجموعه آموزشی تصویری پرورش بوقلمون به همراه طرح توجیهی🔥طرح توجیهی پرورش بوقلمون🔥پاورپوینت و تحقیق انواع زمین كردن در سیستم های قدرت🔥پاورپوینت شرکت های تأمین سرمایه و کارکرد آن ها در بازار سرمایه🔥پاورپوینت مدل های عاملی و تعادلی🔥پاورپوینت انواع فلومتر🔥جزوه اصول فقه 1🔥پاورپوینت حفاظت سیستم قدرت🔥پاورپوینت اصول حفاظت برای ريزشبکه های آتی🔥پاورپوینت هتل و استانداردهای طراحی و ساخت آن🔥پاورپوینت حسابرسی2🔥پاورپوینت روان شناسي تربيتي🔥پاورپوینت حقوق مدنی 2: حقوق اموال و مالکیت🔥پاورپوینت آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی تحصیلی و متوسطه🔥پاورپوینت و تحقیق مسائل حفاظتي براي ريزشبكه ها
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه, خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه را یی یسن چن[1] در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است.


[1].Yi- Hsin Chen