پرسشنامه مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006)

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی🔥پاورپوینت آموزشی نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد🔥پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی سیستم عامل های لینوکس🔥پاورپوینت آموزشی شمع کوبی در شالوده های عمیق🔥پاورپوینت آموزشی درس جامعه شناسی کار و بیکاری🔥پاورپوینت آموزشی کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی🔥پاورپوینت آموزشی کارگاه تكنیک های خلاقیت به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت آموزشی ترمیم و مقاوم سازی ساختمان به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت آموزشی شناسائی گونه های علف های هرز اموزشكده كشاورزی نیشابور به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت آموزشی دوره توسعه كارآفرینی🔥پاورپوینت آموزشی بیداری اسلامی در جهان عرب ، ایران و شبه قاره هند🔥پاورپوینت آموزشی شاخص میانه (Median) در آمار🔥پاورپوینت آموزش سمینار مسائل مالی ، پول شویی🔥پاورپوینت آموزش نرم افزار 2002 Auto Cad ، اتوکد معماری 2002 به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت آموزشی بازاریابی شركت های تعاونی مصرف ، گروه مدیریت🔥پاورپوینت آموزشی آشنایی با مبحث آمار به همراه نمودار های میزان بارندگی در سال 1376🔥پاورپوینت آموزشی آشنایی با RIPE و RIPE NCC Réseaux IP Européens به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت طرح توجیهی تاسیس واحد خدمات تعمیرات سخت افزار🔥پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی فیدر به همراه تصاویر آموزشی🔥پاورپوینت آموزشی درس مباحث جاری در حسابداری
مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006) ,پرسشنامه مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006)|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006)

پرسشنامه مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006)


مشخصات « پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 20 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون[1] (2006) ساخته شده است. ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس توسط آلیبر و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان ایتالیایی نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارای 20سوال (جولیف و فارینگتون، 2006) و2 خرده‌مقیاس است (پیوست 3). خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی که از 11 سوال (1، 2، 4، 5، 7، 8، 11، 13، 15، 17، 18) تشکیل شده است و خرده‌مقیاس شناختی که از 9 سوال (3، 6، 9، 10، 12، 14، 16، 19، 20) تشکیل شده است. این پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقیاس لیکرت 5 گزینه‌ای است که پاسخ به هر عبارت آن در دامنه‌ای از 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) قرار دارد.

در مطالعه آلیبر و همکاران (2008) برای کل مقیاس ضریب آلفای کرونباخ 87/0 و برای خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی 86/0 و شناختی 74/0 گزارش شده است. همچنین در تحقیق نوروزی (1389)، پایایی کل مقیاس به روش آلفای كرونباخ به میزان 84/0 و به تفكیك 78/0 برای مقیاس ـ هیجانی و 74/0 برای مقیاس شناختی گزارش شده است. آلیبر و همکاران (2008)، برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده کردند. آن‌ها آزمون همدلی اساسی را با پرسشنامه همدلی هیجانی محرابیان (1996) با شاخص كنش‌ورزی بین‌شخصی دیویس (1980) و مقیاس جامعه‌پسند كاپرا و همکاران (2005) همگرا كردند و همبستگی بالایی را به دست آوردند كه این نشان از روایی سازه است (نوروزی، 1389).

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. جهت بررسی روایی از همبستگی خرده‌مقیاس‌ها با نمره کل استفاده شد و ضرایب همبستگی برابر 91/0 و 90/0 به ترتیب برای خرده مقیاس عاطفی ـ هیجانی و خرده مقیاس شناختی به دست آمد.


[1] - Jolliffe & Farrington