پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل

مطالب دیگر:
📂مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management📂تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری📂استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت📂پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیند📂پاورپوینت کیفیت📂پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف رابينز، استيفن پي. و سنزو، ديويد اي.دي ترجمه سيدمحمد اعرابي📂پاورپوینت پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری SQC (نگرشی کاربردی)📂تحقیق بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه📂تحقیق بررسي روش اجراي سازه ورودي و پوشش بتني تونل انحراف آب شماره ۲ سد و نيروگاه کارون📂تحقیق بررسی فنی و اقتصادی احداث خاک ریزها با خاک مسأله دار📂تحقیق بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری زاینده رود و ارائه راه کار📂تحقیق بررسی معیارهای انتخاب روش برداشت اطلاعات ابزار دقیق در سدها با استفاده از تکنیک AHP📂پاورپوینت ورود به دانشگاه، چالش ها و فرصت ها📂معرفی و آموزش انواع نمودار، Chart and Diagram Training📂مروری بر جنگ نرم📂مدیریت تحقیقات و فن آوری در نظام سلامت📂کارمندیابی، جذب و گزینش نیروی کاری📂تحقیق بررسی میزان فسادپذیری انواع سیستم های قیمت گذاری و الزامات قانونی حاکم📂تحقیق بررسی نواقص موجود در کنترل کیفیت بتن کارگاهی📂تحقیق بررسی و ارزیابی نظام قیمت گذاری برای پروژه های دوعاملی و سه عاملی
پرسشنامه هوش اخلاقی, هوش اخلاقی,پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل

این پرسشنامه توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه‌‌ی (شایستگی‌های) هوش اخلاقی اختصاص دارند (پیوست 2). این سوالات به صورت مساوی بین 10 بعد یا زیرمجموعه‌ی هوش اخلاقی شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی/ مسئولیت‌پذیری (پاسخ‌گویی) در برابر تصمیمات شخصی، خودکنترلی و خود ‌محدود‌سازی،کمک به دیگران (قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران)، مراقبت از دیگران (مهربانی)، درک احساسات دیگران (بشردوستی و رفتار شهروندی)، و درک نیازهای روحی خود (ایمان، اعتقاد و تواضع) تقسیم شده و هر شایستگی دارای 4 سوال است. همچنین، این 10 شایستگی به 4 دسته کلی تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخلاقی شامل درستکاری (دارای 4بعد زیر مجموعه)، مسئولیت‌پذیری (دارای 3 بعد زیر مجموعه)، بخشش (دارای 2 بعد زیرمجموعه) و دلسوزی (دارای 1بعد زیرمجموعه) تقسیم می‌شوند.

پاسخ‌دهندگان به هر پرسش بر روی طیف 5 گزینه‌ای هرگز تا همیشه پاسخ می‌دهند، که به ترتیب به این گزینه‌ها امتیاز ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد.

پایایی این پرسشنامه در تحقیقی که توسط بهرامی، اصمی، فاتح پناه و تفت‌ارفه (1391) به روش آلفای کرونباخ انجام شده به میزان 89/0 گزارش شده است. همچنین در پژوهش محمدی، نخعی، برهانی و روشن‌زاده (1392) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شده است.

در پژوهش اسماعیلی‌طرزی، بهشتی‌فر و اسماعیلی طرزی (1391) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است. درپژوهش محمودی، سیادت و شادان‌فر (1391) نیز میزان پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است.

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 92/0 برای کل پرسشنامه و برای ابعاد درستکاری، مسئولیت پذیری، عفو، دلسوزی به ترتیب ضرایب 82/0، 82/0، 74/0، 65/0 به دست آمد. در پژوهش اسماعیلی‌طرزی و همکاران (1391)، جهت بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و پس از محاسبات انجام شده میزان روایی 90/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی از همبستگی هر خرده مقیاس با نمره کل استفاده شده است. دامنه ضرایب همبستگی از 74/0 تا 92/0 به دست آمد. نتایج حاصله در جدول 3-3 ارائه شده است.