پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی

پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی,جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی

پرسشنامه جرأت­ورزی بر اساس آزمون جرأت­ورزی (1975) تهیه شده­است و دارای21 ماده اصلی است که هر ماده آن یک موقعیت که مستلزم رفتار جرأت­مندانه است را می­سنجد. این پرسشنامه دارای چند گروه سوأل زیر است:

الف) ردکردن تقاضا

ب) بیان محدودیت­های خود مثل این که بعضی چیزها را نمی­داند

پ) تقاضاکردن

ت) پیش­قدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی

ج) کنارآمدن و قبول انتقاد

ح) ابراز وجود در موقعیت­هایی که باید کمک کرد و بازخورد منفی

از نظر میزان اعتبار همبستگی زیادی بین ماده­های این آزمون با یکدیگر وجود دارد. اعتبار ماده­های مختلف بین 39% تا 70% گزارش شده است و همچنین همبستگی نمره­های آزمون یا نتایج ارزیابی که افرادی که ایفای نقش این افراد را مشاهده کرده­بودند 46% بوده است.

ضریب پایایی این پرسشنامه توسط گمبریل وریجی (1975) 81%گزارش شده است. (به نقل از بهرامی،1375)

ماده­های این مقیاس دارای 5 گزینه اصلا ناراحت نمی­شوم؛ کمی ناراحت می­شوم، زیاد ناراحت می­شوم و بسیار زیاد ناراحت می­شوم، می­باشد که آزمودنی­ها یکی از این گزینه­ها را انتخاب می­کنند و علامت می­زنند. در این مقیاس ماده­ها بر اساس مقادیر (1) (2) (3) (4) (5) نمره­گذاری می­شوند. در پایان حاصل جمع نمرات، میزان جرأت ورزی را نشان می­دهد .